Als docent is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je klas een inclusieve en gelijkwaardige omgeving is. Een omgeving waar iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht hun achtergrond, gender, ras of religie.

Wat is een inclusieve en gelijkwaardige (klas) omgeving?

Een inclusieve en gelijkwaardige omgeving is een plek waar alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, identiteit, cultuur of ervaring, zich welkom en gewaardeerd voelen. Het is een omgeving waar iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen, bij te dragen en te groeien. In zo’n omgeving worden leerlingen niet uitgesloten of gediscrimineerd vanwege wie ze zijn en kunnen ze zichzelf zijn zonder angst voor vooroordelen of uitsluiting. Het creëren van een inclusieve en gelijkwaardige omgeving is een doorlopend proces van bewustwording, begrip en actie om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen en gelijke behandeling krijgt.

Bewustwording

Een belangrijk aspect van het bevorderen van inclusie en gelijkheid in de klas is bewustwording. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen vooroordelen en onbewuste stereotypen. Als docent is het essentieel om te begrijpen hoe je eigen perspectieven en vooroordelen de manier waarop je lesgeeft en met studenten omgaat, kunnen beïnvloeden. Het kan nuttig zijn om regelmatig stil te staan bij deze vooroordelen en jezelf af te vragen waar ze vandaan komen en hoe ze je interacties met je leerlingen kunnen beïnvloeden.

 

Maar hoe kun je als docent deze inclusieve en gelijke omgeving bevorderen? Hier zijn vijf praktische tips die je kunt gebruiken:

  1. Creëer een open en veilige omgeving: Het is belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen om hun ideeën en meningen te uiten in de klas. Creëer een omgeving waarin iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen en waarin respectvolle communicatie centraal staat.
  2. Introduceer diverse perspectieven: Laat verschillende perspectieven zien en bespreek ze in de klas. Gebruik bijvoorbeeld literatuur, media of gastsprekers om verschillende culturen, levenservaringen en denkwijzen te laten zien. Dit helpt leerlingen om een bredere kijk op de wereld te krijgen.
  3. Geef gelijke kansen: Zorg ervoor dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om te leren en te groeien. Let op dat je niet onbewust bepaalde leerlingen voortrekt of buitensluit. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.
  4. Bevorder respectvolle communicatie: Benadruk het belang van respectvolle communicatie en zorg ervoor dat leerlingen zich bewust zijn van hun taalgebruik. Bespreek bijvoorbeeld wat wel en niet acceptabel is in de klas. Dit zorgt ervoor dat leerlingen leren om respectvol met elkaar om te gaan en conflicten op een gezonde manier op te lossen.
  5. Zorg voor diversiteit in het lesmateriaal: Het is belangrijk dat het lesmateriaal diversiteit en inclusie weerspiegelt. Kijk kritisch naar de teksten en beelden die je gebruikt en zorg ervoor dat leerlingen zich kunnen identificeren met de inhoud van de lessen. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen.

 

Inclusie en gelijkheid bevorderen in de klas vergt oefening en inzet. Het is belangrijk om als docent open te staan voor feedback en te blijven leren en groeien. Met deze praktische tips kun je als docent een inclusieve en gelijke omgeving creëren waarin alle leerlingen kunnen bloeien.