Omgaan met polarisatie

Omgaan met polarisatie

Bij deze training staat de zoektocht naar verbinding vooral centraal. Jongeren zijn gevoelig voor polariserende invloeden. Bij de identiteitsvorming zijn jongeren sterk gericht op hun eigen sociale kringen.  Zij zoeken groepen waar ze zich mee kunnen identificeren. Zowel jongeren met als jongeren zonder westerse achtergrond die zich niet thuis voelen in de samenleving vinden vooral contacten binnen groepen jongeren met dezelfde (levens)ervaringen. Er kunnen uitdagingen zijn voor de jongerenwerkers met  betrekking tot polarisatie.  De uitdagingen zitten in de communicatie, de kloof tussen het wij-zij denken en tot slot culturele en religieuze identiteit van de jongeren.

De training – programma onderdelen

 • Zelfbewustzijn –  Identiteitsvorming (cultureel, religieus en persoonlijk)
 • Polarisatie mechanismen
 • Het identificeren van je vooroordelen
 • Cultuursensitief werken

Wat leer je?

 • Waarom doe je de dingen die je doet, vanuit welk referentiekader handel je?
 • Hoe ontstaat het en wat kun je ertegen doen?
 • Wat zijn mogelijke vooroordelen die een rol spelen in de communicatie of omgang met de ander?
 • Hoe kan je effectief intercultureel communiceren?

Praktische informatie

 • Investering: €495 per deelnemer
 • Het programma kan worden verzorgd in 1 dag (bij uitbreiding van  leerdoelen wordt dit twee dagen)
 •  Maximaal aantal deelnemers per training is: 12
 •  De training kan op locatie worden verzorgd (is het meest voordelig) óf wij huren een trainingsruimte in.

Deze training is een samenwerking van Ravilok Training- en Ontwikkelingsbureau, Jongeren maken de stad – Participatiepionier en Stichting Stabiel