Een cultuur van leren voor iedereen.

Oog Voor Kleur – Diversiteit programma voor scholieren

Vrijheid: kunnen zijn wie je bent.

 

Met dit programma, worden er tools en handvatten aangereikt, zodat de leerlingen beter om kunnen gaan met andersdenkenden schoolgenoten of klasgenoten. Niet alleen het kennen, maar óók het waarderen van de verschillen tussen klas- en schoolgenoten.

OOG VOOR KLEUR is een diversiteitsprogramma waarin we verschillende thema’s op gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid behandelen (in de vorm van workshops). Hierbij kun je denken aan:

 1. Identiteit
 2. Waarden en normen
 3. Onbewuste Vooroordelen
 4. Discriminatie
 5. Racisme
 6. Coping strategieën – omgaan met discriminerende en stigmatiserende ervaringen (Alleen op inschrijfbasis)

Tijdens de workshops gaat de trainer in dialoog met de leerlingen over de gevoelige onderwerpen rondom deze thema’s. Denk hierbij aan;

 • Botsing vanuit perspectief
 • Mening
 • Geloof
 • Verschillen
 • Andere overtuigingen
 • Micro-agressie
 • Gedragen die voortkomen uit vooroordelen

Wat leren leerlingen?

 • Afstand kunnen en durven nemen van negatieve uitspraken
 • Zich bewust zijn van de eigen en andermans referentiekader
 • Grenzen durven aangeven
 • Probleemoplossend vermogen
 • Kunnen omgaan met conflictsituaties
 • Eigen gevoelens en gedachten onder woorden kunnen brengen
 • Kunnen reflecteren op je eigen vermogen en situaties

 


Voor wie?

Je vindt ons aanbod voor leerlingen en studenten verdeeld over de volgende onderwijsniveaus:

Voortgezet onderwijs (VO)

 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • Mavo
 • Havo
 • VWO

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

 • De Entree opleiding
 • De Basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • De vakopleiding (niveau 3)
 • De middenkaderopleiding (niveau 4)

 


Praktische informatie

 • Oog Voor Kleur is in te zetten tijdens mentor uren, project- en activiteitweken of lessen zoals maatschappijleer/Burgerschap

Tijdens een persoonlijk (online) gesprek zoomen we in op het didactisch concept en ook zoomen we in op wat de bouwstenen zijn per pijler.

 • Kennismaken
 • Waarom dit programma? (Wat hoe en waarom?)
 • Inhoud van het programma (Thema’s en didactisch principe​​)