Een cultuur van leren voor iedereen.

Over Ravilok training- en ontwikkelingsbureau

Training- en ontwikkelingsbureau Ravilok is een persoonlijk bureau met een breed netwerk. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk bestaande uit inhoudsdeskundige trainers, ontwerpers/ontwikkelaars en adviseurs. Dit doen wij om te kunnen voorzien in de behoeften van onze opdrachtgevers die waarde hechten aan diversiteit en inclusie in de organisatie.  We streven ernaar om samen met ons netwerk een rol van betekenis te vervullen en ons daarmee stevig te verbinden met het in beweging krijgen van de mensen waarmee we werken.

We beschouwen opleiden graag als een vak, een ambacht. Het leren kent de dynamiek van diagnose stellen, werk praktijk in beeld brengen, doelen stellen, ordenen, afspraken maken, doorlopen en evalueren. Vooraf wordt dus bepaald wat geleerd moet worden en vooral hoe dat leren plaats gaat vinden. Tot slot wordt er bepaald of het leren succesvol is geweest.

Hoe werken wij? Neem een kijkje!

Ons visie op leren 

Hoe dichter bij de (werk) praktijk, hoe groter het leereffect en de motivatie.
Onze bouwstenen zijn vastgesteld rondom: kennis, inzicht, vaardigheden en houding.

Wij werken volgens de zes breinprincipes (BCL) die er elk op een eigen manier voor zorgen dat er hersenverbindingen worden aangelegd, sterker worden en dus ook nieuwe dingen gaan leren.

Uitgangspunten:

Focus: We maken het aandachtig, nuttig, voorstelbaar en realistisch
Herhaal: herhalen, oefenen, spreiden en pauzeren
Voortbouwen: activeer voorkennis, helpende associaties en reflectie
Emotie: maak het spannend en uitdagend (deal dopamine)
Creatie: actief aan de slag en dieper laten nadenken
Zintuigelijk rijk: zet zoveel mogelijk zintuigen in en laat bewegen

Leren door te doen!

We hechten veel waarde aan praktijkgericht en ervaringsgericht leren. Theoretische bagage is allang niet meer van deze tijd.

Leren en ontwikkelen in co-creatie

We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen met onze partners. Persoonlijk in contact zijn en een relatie opbouwen. Ons manier van werken kenmerkt zich in het zijn van een waardevolle partner in het algehele proces. Door samen te werken ontwikkelen we een leeroplossing die relevant is voor alledaagse werkpraktijk. Om het (leer)effect van een training te optimaliseren, leggen we voor de trainingsdagen de focus op aansluiting vinden op voorkennis van een deelnemer: wat weten zij al over het onderwerp? Daarnaast vinden wij het belangrijk om rekening te houden met de manier waarop volwassenen leren en eigenschappen die iedere deelnemer met zich mee brengt. Zo zijn de volgende aspecten belangrijk om mee te wegen: welk niveau van leren start een deelnemer; hoe leert hij graag; waar liggen de leerbehoeftes en zijn er kenmerken waarmee rekening gehouden moet worden? Hierbij kijken we ook naar diverse aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan: culturele kenmerken, leeftijd, beperkingen die het leren uitdagend maken of in sommige gevallen bemoeilijken.

 

Aan de slag – Hoe gaat dat in z’n werk?

Fase 1 – eerste gesprek

Na het eerste contact zal er een eerste gesprek gepland worden. In een persoonlijk gesprek leggen we samen de basis voor succes in het vervolgtraject. We vinden het belangrijk om te onderzoeken vanuit welke ambitieniveau een eventuele samenwerking wordt aangegaan.

Analyse

We bespreken het vraagstuk, de gewenste training, de ambitie en de eventuele andere wensen.

Aanbod

We bespreken de visie op de vraagstuk/training. We maken een korte schets van een aanpak en bespreken de kenmerken van de werkwijze waarop we de gewenste resultaten tot leven gaan brengen.

Afspraken

we maken afspraken over de belangrijkste randvoorwaarden. Ook maken we afspraken voor het vervolgtraject. Mocht tijdens het eerste gesprek blijken dat er behoefte is aan een tweede gesprek, dan is dit uiteraard mogelijk.

Fase 2 – Voorstel

Na het plaatsvinden van het eerste gesprek ontvang je een voorstel en een offerte.

Fase 3

Aan de slag: activeren en inspireren!

Over onze trainingen

Wil je op team of medewerker niveau een training inzetten op het gebied van diversiteit en inclusie? Dat kan!
Hier zijn twee routes in te bewandelen:

1. Je maakt gebruik van een training die we al in de ‘etalage’ hebben hangen.
2. Je laat een training op maat ontwerpen, specifiek voor de leerbehoeften van jouw team.

Klik hier voor onze trainingen.