Neem contact op

Over Ravilok training- en ontwikkelingsbureau

Training- en ontwikkelingsbureau Ravilok is een persoonlijk bureau met een breed netwerk. Wij maken intensief gebruik van ons netwerk bestaande uit inhoudsdeskundige trainers, ontwerpers/ontwikkelaars en adviseurs. Dit doen wij om te kunnen voorzien in de behoeften van onze opdrachtgevers. We streven ernaar om samen met dit netwerk een rol van betekenis te vervullen en ons daarmee stevig te verbinden met het in beweging krijgen van indivduen, teams en organisaties.

We beschouwen opleiden graag als een vak, een ambacht. Het leren kent de dynamiek van diagnose stellen, werk praktijk in beeld brengen, doelen stellen, ordenen, afspraken maken, doorlopen en evalueren. Vooraf wordt dus bepaald wat geleerd moet worden en vooral hoe dat leren plaats gaat vinden. Tot slot wordt er bepaald of het leren succesvol is geweest en of het heeft bijgedragen aan (organisatie) doelstellingen.

Ons visie op leren 

Hoe dichter bij de (werk) praktijk, hoe groter het leereffect en de motivatie.
Onze bouwstenen zijn vastgesteld rondom: kennis, inzicht, vaardigheden en houding.

WIj werken volgens de zes breinprincipes van het instituut Brein Centraal Leren die er elk op een eigen manier voor zorgen dat er hersenverbindingen worden aangelegd, sterker worden en dus ook nieuwe dingen gaan leren.
Uitgangspunten:

Focus: We maken het aandachtig, nuttig, voorstelbaar en realistisch
Herhaal: herhalen, oefenen, spreiden en pauzeren
Voortbouwen: activeer voorkennis, helpende associaties en reflectie
Emotie: maak het spannend en uitdagend (deal dopamine)
Creatie: actief aan de slag en dieper laten nadenken
Zintuigelijk rijk: zet zoveel mogelijk zintuigen in en laat bewegen

Leren door te doen!
We hechten veel waarde aan praktijkgericht en ervaringsgericht leren. Theoretische bagage is allang niet meer van deze tijd.
Leren en ontwikkelen in co-creatie
We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen met onze partners. Persoonlijk in contact zijn en een relatie opbouwen. Ons manier van werken kenmerkt zich in het zijn van een waardevolle partner in het algehele proces. Door samen te werken ontwikkelen we een leeroplossing die relevant is voor alledaagse werkpraktijk. Om het (leer)effect van een training te optimaliseren, leggen we voor de trainingsdagen de focus op aansluiting vinden op voorkennis van een deelnemer: wat weten zij al over het onderwerp? Daarnaast vinden wij het belangrijk om rekening te houden met de manier waarop volwassenen leren en eigenschappen die iedere deelnemer met zich mee brengt. Zo zijn de volgende aspecten belangrijk om mee te wegen: welk niveau van leren start een deelnemer; hoe leert hij graag; waar liggen de leerbehoeftes en zijn er kenmerken waarmee rekening gehouden moet worden? Hierbij kijken we ook naar diverse aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan: culturele kenmerken, leeftijd, beperkingen die het leren uitdagend maken of in sommige gevallen bemoeilijken.