Elsbeth de vries

Als trainer bij Ravilok verzorgt Elsbeth binnen het diversiteitsprogramma Oog voor Kleur verschillende workshops aan scholieren op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Tijdens de workshops gaat ze in dialoog met de leerlingen over gevoelige onderwerpen rondom thema’s als identiteit, waarden en normen, onbewuste vooroordelen, discriminatie en racisme.

Verder heeft Elsbeth kennis en ervaring rondom intersectionaliteit, identiteit, critical theory, feminisme, democratie en wat het betekent om als individu wel of niet mee te mogen of kunnen doen. Ze verzorgt trainingen op het VO, het MBO en het HBO.