Rona Boezelijn

Als freelance social designer en trainer, zet Rona creativiteit en creatief denken in om meer maatschappelijke impact te maken en om het onderwijs, organisaties en ondernemers hierin te ondersteunen.

Rona ontwikkelt concepten, projecten, campagnes, lesmateriaal en lesmethodes en faciliteert workshops en trainingen met als doel complexe maatschappelijke- en identiteitsvraagstukken bespreekbaar te maken, taboes te doorbreken en zo te werken aan een inclusieve, diverse en gelijkwaardige samenleving.