Een cultuur van leren voor iedereen.

Ben je een professional of toekomstig professional, is het tegenwoordig best wel relevant om een visie te ontwikkelen op het gebied van diversiteit en inclusie. Het is vooral relevant voor de wijze waarop jij, jouw team of de organisatie te werk gaat. Waarom vraag je je misschien af?

Bij het ontwikkelen van deze visie groeien je kennis, houding en vaardigheden op dit vlak. Bij het ontwikkelen van een visie ontkom je er overigens ook niet aan om goed in de spiegel te kijken. Je leert wie jij  bent en wie de ander is. Je krijgt een kans om je eigen identiteit te onderzoeken, wat maakt dat het ontwikkelen van een visie ook een kans is voor je eigen ontwikkeling.
Dit alles stelt je beter in staat om de ander beter te begrijpen. Je vindt mogelijk antwoorden op de vragen: wie ben ik, wat maakt mij uniek of juist hetzelfde als de ‘’vreemde’’ ander.


In onze huidige samenleving wordt er steeds meer samengewerkt met verschillende culturen en mensen die op meerdere fronten van elkaar verschillen. Het volstaat overigens allang niet meer om diversiteit alleen te bekijken vanuit etnische, culturele of religieuze hoek. Daarom spreken we in grootstedelijke context ook vaak van superdiversiteit.  Om in de steeds veranderende maatschappij een zo volledig beeld te krijgen, dien je meerdere facetten van diversiteit te bespreken en te belichten. Dit is niet altijd even gemakkelijk, dat realiseer ik me.  De houding waarmee je naar diversiteit kijkt speelt hierbij wel een belangrijke rol. Als deze houding positief is, is dit al een begin voor een goede samenwerking naar anderen toe of de juiste stap richting een succesverhaal.

Je kunt als professional allang niet meer ontkennen dat we in een nieuwe werkelijkheid leven. Diversiteit kent ook diversiteit, oftewel de veelheid aan dimensies waarop diversiteit kan bestaan of meer diverse diversiteit. Het kan nooit verantwoord zijn om mensen uit te sluiten, bewust of onbewust vrijheden te ontnemen of de integriteit in twijfel trekken vanwege levensbeschouwelijke ideeën.

Wat betekent die (super) diversiteit nu voor jou als professional?